PROFIL PODNIKU

Společnost Betaseed nově nabízí osiva cukrovky v České republice. Cílem společnosti je nabídka osiv ve vysoké kvalitě s vynikajícím výnosem.

ODKUD POCHÁZÍME?

Centrála společnosti Betaseed je ve státě Minnesota, USA. Kombinací efektivní tolerance k chorobám a škůdcům a vysokému výnosovému potencionálu jsme v USA nastavili vysoké paramentry.Výsledek našeho úspěchu – již přes 10 let je Betaseed v Severní Americe neporazitelným leaderem trhu. Svoji odbornost využíváme i nyní, abychom pro pěstitelské oblasti v jiných částech světa vyvinuli vhodné odrůdy. 

 

 

 

O CO SE SNAŽÍME?

Požadavky na pěstování cukrovky s ohledem na choroby a ekonomiku stále rostou. Naší snahou je včasné rozpoznání rostoucích potřeb zemědělství a nasměrování šlechtitelské činnosti s orientací do budoucna. Proto společnost Betaseed investuje ročně cca 15 % ročního obratu do výzkumu a vývoje odrůd s několikanásobnou tolerancí a mimořádně vysokými výnosy.

V mnoha oblastech pěstování cukrovky v rámci celého světa lze nalézt srovnatelné předpoklady jako v USA.
V mnoha oblastech pěstování cukrovky v rámci celého světa lze nalézt srovnatelné předpoklady jako v USA.VYUŽIJTE NAŠE ZKUŠENOSTI

Kolem 500 000 ha osevních ploch v Severní Americe se dělí na 11 pěstitelských oblastí v rámci celého kontinentu. Naše osivo musí vyhovět nejrůznějším klimatickým a půdním podmínkám a výskytu chorob a škůdců.

Pro pěstování cukrovky lze v mnoha pěstitelských oblastech světa nalézt srovnatelné předpoklady. Pro vývoj odrůd, přizpůsobených pro tyto oblasti využíváme našich zkušeností.

Například v České republice převládají choroby a škůdci jako rizománie, cercospora a cystotvorné háďátko. Všichni tyto škodliliví činitelé mají vysoký hospodářský význam a jsou nám ze Severní Ameriky důvěrně známy

Na našich šlechtitelských stanicích v  Shakopee a Kimberly proto testujeme a dále vyvíjíme dostatek odrůd, které jsou proti těmto chorobám a škůdcům tolerantní. Takové odrůdy prochází v současnosti v České republice oficiálními registračními zkouškami.

S osivem od společnosti Betaseed vsadíte na vysoké výnosy kořene a cukru. Důvěřujte v budoucnu našemu know-how a obraťte se na naše pracovníky a partnery.

KONTAKT

Alexander Grazhdankin

Alexander Grazhdankin
Commercial Director East & Central Europe

Mobile: +49 151 4615 0576

Kostyantyn Bezhin

Kostyantyn Bezhin
Sales and Technical Manager East & Central Europe

Mobile: +49 151 7450 7080