PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Betaseed GmbH těší Váš zájem o náš podnik a děkujeme za Vaši návštěvu naší webové stránky. Společnost Betaseed přistupuje k ochraně Vašich osobních dat s veškerou vážností. Následně bychom Vás zejména rádi informovali o tom, kdy která data ukládáme a jak je využíváme.

Anonymní získávání dat

Webové stránky společnosti Betaseed můžete zásadně navštívit bez prokázání své identity. Dozvíme se pouze jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštěvujete a také webové stránky, které jste u nás navštívili. Tyto informace jsou vyhodnocovány výlučně k statistickým účelům. Jako jednotlivý uživatel přitom zůstáváte anonymní.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě internetové stránky uloženy na Váš pevný disk. Tyto textové soubory jsou vytvářeny webovým serverem, se kterým jste pomocí svého webového prohlížeče navázali spojení a potom byly odeslány k Vám.

Také my používáme na našich webových stránkách cookies, například v rámci přihlašovacích nebo anketních formulářů. K těmto účelům používáme pouze tzv. „Session-Cookies“, které jsou po zavření Vašeho prohlížeče vymazány. Osobní data nejsou v našich cookies obsažena.

Většina prohlížečů je nastavena tak, že jsou cookies automaticky akceptovány. Vy můžete ale ukládání cookies deaktivovat nebo svůj prohlížeč nastavit tak, že Vás bude informovat, jakmile jsou cookies odesílány. Mimoto můžete cookies ze svého systému (např. ve Windows Exploreru) kdykoliv smazat. Použijte pro to prosím pomocnou funkci na liště menu webového prohlížeče popř. operačního systému.

Získávání, zpracování a využití osobních dat

Osobní data (např. jméno, adresa, telefonní číslo apod.) jsou získávána pouze tehdy, pokud nám je sami sdělíte, tedy dobrovolně, například při registraci pro osobní služby nebo při Vaší poptávce. Získaná osobní data jsou v první řadě zpracovávána a použita pro zpracování Vašich objednávek a poptávek. Přitom klademe důraz na to, aby byla získávána pouze data, která jsou bezprostředně nutná.

Dále využíváme a zpracováváme Vaše údaje pro možnost informace o našich produktech, službách a akcích, které by pro Vás mohly být důležité a eventuálně i k provádění anket mezi zákazníky, pomocí Vámi udaných komunikačních prostředků (dopis, fax, e-mail, telefon). Pokud je to zákonem předepsáno, provádí se využití Vašich osobních dat k reklamním účelům pouze pokud jste k tomu předem udělili svolení.

Poskytnutí osobních dat třetím stranám

Pokud poskytujeme osobní data dále, předáváme je podnikům poskytovatelů služeb a partnerským podnikům, které nás podporují při realizaci objednávky a zásobení zákazníků. Tyto podniky smějí Vaše osobní data použít pouze k plnění svých úkolů z našeho pověření a jsou povinny dodržovat příslušná ustanovení ochrany osobních dat.

Někdy jsme nuceni Vaše osobní data zveřejnit na základě zákonných ustanovení nebo právních postupů. V ostatních případech ale k žádnému poskytnutí osobních dat třetím stranám nedochází.

Newsletter

E-mailové bulletiny - newsletter jsou Vám zasílány pouze tehdy, pokud jste si příslušný newsletter na našich webových stránkách výslovně objednali. Pokud si do budoucnosti již žádný e-mailový newsletter nepřejete, můžete jej kdykoliv odhlásit pomocí odkazu, uvedeného na konci každého newsletteru.

Právo námitky, odvolání souhlasu

Máte kdykoliv právo uplatnění námitky výše uvedeného využití svých osobních dat k reklamním účelům a účelům průzkumu trhu pomocí stručného sdělení na níže uvedenou adresu popř. odvolání svého souhlasu s účinností do budoucnosti.

Vaše právo na informace, opravu a vymazání osobních dat

Dále máte přirozeně právo požadovat kdykoliv informace o tom, která data jsou o Vás ukládána a k jakým účelům toto ukládání slouží. Mimoto můžete nesprávná data upravovat nebo nechat vymazat ta data, jejichž uložení je nepřípustné nebo již není nutné. Pro uplatnění uvedených práv se obraťte prosím na níže uvedenou adresu.

Externí odkazy

Naše online nabídka obsahuje příležitostně odkazy, odkazujíc na stránky třetích stran. Pokud to není jasně patrné, upozorňujeme Vás, že se jedná o externí odkaz. Společnost Betaseed nemá žádný vliv na obsah a uspořádání stránek externě nabízejících. Proto zde toto prohlášení o ochraně osobních dat není v tomto smyslu aplikovatelné.

Změna tohoto prohlášení o ochraně osobních dat

Ze zákonných a / nebo organizačních důvodů jsou čas od času nutné změny popř. úpravy našeho prohlášení o ochraně osobních dat. Vezměte proto v tomto ohledu prosím na vědomí vždy aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních dat.

Kontaktní partneři při dotazech a žádostech o informaci

Při dotazech, komentářích, podnětech jakož i žádostech o informace v souvislosti s naším prohlášením o ochraně osobních dat se můžete obrátit přímo na naše pracovníky pověřené ochranou osobních dat na následující adrese:

Infodesk@betaseed.com