KALKULÁTOR OSIVA

ZJISTĚTE SVOU POTŘEBU OSIVA

Pro určení potřebného počtu jednotek Vašeho výsevu, zadejte prosím svou plánovanou osevní plochu cukrovky v hektarech a pomocí šoupátek nastavte vzdálenost řádků a vzdálenost sadby. Následně obdržíte množství, odpovídající Vaší potřebě.

Výměra v akrech

Velikost řádku

Výsevní vzdálenostPotřebujete:

0
jednotky
0
osiva na ha na 1 akr
osiva
0
rostliny na 1 ha na akr
rostliny
0
na 100m řádek na 100" řádek
hektar akry
0
na jednotku
Produkty

Zjistěte, který produkt se Vám hodí.

K produktům Betaseed